Планування навчально-дослідної земельної ділянки та її відділів
Навчально-дослідна земельна ділянка є основним джерелом для заготівлі колекцій і роздавального матеріалу для кабінету біології 779,58kb. 3 стр.

Для дорослих м. Миколаєва
Управління охорони навколишнього природного середовища департаменту жкг миколаївського міськвиконкому 62,73kb. 1 стр.


Наказ №112 Про підсумки роботи обласного збору юних екологів та дослідників сільського і лісового господарства
Птах року”, обласного конкурсу екологічних плакатів „Природа і люди”, трудових акцій та суспільно-корисної роботи „Турбота молоді тобі, Україно! 110,6kb. 1 стр.

Та платник єдиного податку сплачую збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України у складі єдиного податку згідно з пп 6 та 7 п
Пенсійного фонду України у складі єдиного податку згідно з пп 6 та 7 п. 2 Указу Президента України “ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”, якими встановлено,що 82,63kb. 1 стр.

Затверджено указом Президента України від 6 квітня 2011 року №385/2011
Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів 118,06kb. 1 стр.

Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
У міжрегіональних муніципальних слуханнях взяли участь представники Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, серед яких — представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян 113,79kb. 1 стр.

Білети з логіки Білет 1
Покажіть на таблицях істинності відношення між судженнями А, І, О, е по схемі “логічний квадрат”? 43,77kb. 1 стр.

Подальше економічне зростання в Україні нерозривно пов’язане з поділом праці, який здійснюється у формі спеціалізації та кооперації
Л. Кузьменко, І. Лукінов, Ю. Пахомов, Л. Червова, М. Чумаченко; іноземні: Р. Акофф, І. Ансофф, Р. Брейлі, Дж. Гелбрейт та інші. Практична реалізація їх напрацювань є вагомим підґрунтям для подальшої розробки напрямів удосконалення спеціалізації 328,82kb. 1 стр.

„людський капітал
Теорії капіталу як економічної категорії: марксистська, неокласична 414,23kb. 1 стр.

Цивільна оборона
При­родного та воєнного характеру» (закон «Про цивільну оборону України», ст. 1) 56,8kb. 1 стр.

Екологічну безпеку, яка є складовою комплексної системи безпеки, визначено як стан захищеності населення та довкілля від різноманітних видів небезпеки природного та техногенного походження
Неузгодженість у системі "потреби господарська діяльність безпека" можна усунути завдяки створенню елементів системи безпеки 99,23kb. 1 стр.

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів
Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей 70,16kb. 1 стр.

Поняття та структура влади
М. Вебер. Влада постає як здатність окремої людини або групи людей стверджувати у сфері соціальних відносин, не дивлячись на опір, власну волю. Влада проявляється повсюди: в родині, у виробничих колективах, армії, у державі загалом 65,32kb. 1 стр.

Практична частина Завдання 1
Скласти матеріальний баланс першого та другого технологічних процесів одержання клінкеру шляхом випалювання вапняку, мергелю та вугілля при надходженні повітря; за результатами розрахунків обґрунтувати раціональний процес 107,21kb. 1 стр.

Вимоги до розроблення містобудівної документації
Суб`єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації згідно з вимогами дбн 360 – 92 «Планування та забудова міських та сільських поселень» 26,44kb. 1 стр.

Концепція. Мікроядерна архітектура є альтернативою класичному способу побудови
Код ядра, що виконується у привілейованому режимі, має доступ до областей пам'яті всіх застосувань, але сам цілком від них захищений. Застосування звертаються до ядра з запитами на виконання системних функцій 90,76kb. 1 стр.

1. Що ти будеш робити після того, як довго загоряв на сонці
Якщо ти набрав від 25 до зо балів, то прекрасно знаєш правила поведінки на воді в різні пори року. Ти можеш сміло відпочивати поблизу водоймищ І бути впевненим, що сонце, повітря й вода є твоїми справжніми друзями 21,55kb. 1 стр.

Україна під гнітом фашистів
Дру­гої світової війни на теренах Східної Європи. Внаслідок процесу демократизації суспільства став можливим об'­єктивний розгляд такої неординарної історичної епохи, як радянсько-німецька війна 1941 1945 pp 125,01kb. 1 стр.

Пострадянські форми суспільних змін
Для того, щоб осягнути соціально-політичні зрушення в Україні першої половини 90-х років, варто пильніше вдивитись у такі трансісторичні соціальні форми, як 152,33kb. 1 стр.

Теорія граничної корисності Вступ. Теорія граничної корисності
Сучасні економісти використовують теорія граничної корисності, акцентуючи увагу на вивченні закономірностей споживчого попиту, аналізі пропозиції, дослідженні ринків і ціноутворення на мікроекономічному рівні 489,83kb. 1 стр.


следующая страница