"Природні джерела вуглеводнів"
Землі у ХХ ст характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. За оцінками, в 1945-1998 рр населення планети використало 2/3 всього палива 51,82kb. 1 стр.

Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні
В рамках великої галузевої конференції агро-енергетична компанія «salix energy» представить власний погляд на перспективи розвитку альтернативної енергетики 16,53kb. 1 стр.

Історія людства нерозривно зв’язана з історією розвитку гідроенергетики
Починаючи з ХІХ ст., після відкриття технологій виробництва електроенергії, водяні колеса почали використовувати для роботи генераторів, що виробляють енергію 33,14kb. 1 стр.

Розвивальна: сприяти формуванню вмінь логічно мислити, аналізувати, робити висновки; виховна
Обладнання: таблиця «Будова радіоприймача», прилади для демонстрування властивостей електромагнітних хвиль 84,57kb. 1 стр.

Органи чуттів. Орган зору
Щоб визначити смак їжі не обов'язково коштувати її досить на неї глянути. Колір розпаленого металу сигналізує нам про його температуру 146,8kb. 1 стр.

Реферат з концепції сучасного природознавства на тему: Модель атома Резерфорда і Бора
Воду, Вогонь, Повітря І землю. Властивості тіл залежать від кількості співвідношення цих стихій в кожному з них. Цей погляд на будову матерії проіснував практично без змін до часів середньовічних алхіміків 158,51kb. 1 стр.

Заряджений конденсатор підключили до котушки індуктивності. Укажіть правильне твердження
А коливання в контурі припиняться, як тільки заряд конденсатора дорівнюватиме 0 18,19kb. 1 стр.

Реферат з фізики. Точкові і просторові групи кристалічних решіток
Браве. Візьмемо структури, які отримаються, коли будь який об’єкт піддати трансляціям які утворюють решітку Браве, і попробуємо класифікувати групи симетрії таких структур. Вони залежать як від симетрії об’єкта 76,92kb. 1 стр.


1. Знання, які ми виводимо з уже існуючих є опосередкованими чи виводними. Логічною формою отримання виводних знань є умовиводи
Умовивод – це форма мислення, за допомогою якої із одного чи декількох суджень виводиться нове судження. Любий умовивід складається з засновків і висновка, перехід – вивод 184,18kb. 1 стр.

Інформація про виконання Плану заходів Хмельницької обласної державної адміністрації з реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки № з/п Заходи Стан виконання
Максимальне забезпечення населених пунктів області мережею зовнішнього освітлення, у тому числі за рахунок 626,63kb. 1 стр.

«Проведення заходів з підвищення енергетичної ефективності на підприємствах харчової промисловості»
Тов «центр сертифікації та аудиту» для керівників підприємств, головних енергетиків, головних інженерів, головних технологів та всіх зацікавлених проводять семінар на тему 14,92kb. 1 стр.

Правила поведінки підчас грози
Небезпека блискавки полягає в тому, що вона вражає не тільки об’єкти, в які потрапляє, але і ті, які знаходяться поряд. Ось чому опинившись підчас грози на відкритій місцевості, потрібно терміново знайти укриття і припинити рух 41,3kb. 1 стр.

«Ми народ » з цих слів розпочинаються тексти конституцій багатьох демократичних держав. Тим самим підкреслюється, що основною цінністю тієї чи іншої держави є людина
Тим самим підкреслюється, що основною цінністю тієї чи іншої держави є людина. При цьому, чимало проблем, які постають перед державою, до­лаються заради людини збереження її свобод, добробуту та якості її життя 67,08kb. 1 стр.


Характеристика твердого стану речовини
Анізотропія кристалів. Кристалічні решітки та їх дефекти. Види кристалічних структур 25,51kb. 1 стр.

Рівняння руху матеріальної точки (другий закон Ньютона)
Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії двох матеріальних точок масами m1 і m2, що знаходяться на відстані r одна від другої 506,25kb. 1 стр.

Реферат з фізики Тема: Випромінювальні спектри. План. Спектри випромінювання. Спектри поглинання. Спектроскоп
Непевність спектра свідчить про те, що в сонячному світі присутні коливання всіх можливих частот 38,75kb. 1 стр.

“Винайдення радіо О. С. Поповим”
Обладнання: таблиця «Будова радіоприймача», прилади для демонстрування властивостей електро­магнітних хвиль 91,74kb. 1 стр.

Інформації про споживання електричної енергії дп «свердловантрацит» 19 3 вимоги до основних технічних рішень 19
Опис процесу формування інформації про споживання електричної енергії дп «свердловантрацит» 19 1864,95kb. 13 стр.

Структурно функціональні особливості передміхурової залози людин на етапах антогенезу
Користано 20 препаратів передміхурової залози (простати). Забраних при операції резекцій простати у чоловіків різного віку. Шматочки тканин фіксували у формалії заливали в парафінові блоки з яких виготовляли зрізи товщиною 7,8 ікринок 342,35kb. 2 стр.


следующая страница