Класифікацій рахунків за економічним змістом
Класифікація рахунків за економічним змістом відповідає змісту предмета бухгалтерського обліку і зумовлена класифікацією об'єктів обліку, тобто господарських засобів, їх джерел і процесів 31,2kb. 1 стр.

Витрати виробництва
Витрати (або вартість) виробництва в економічній теорії визначаються згідно концепції альтернативної вартості і є вартісною оцінкою блага з боку його виробника 137,15kb. 1 стр.

Дипломну роботу на тему: " Доходи торговельних підприємств в ринкових умовах та резерви їх зростання"
Для виконання роботи та автоматичної обробки даних на пеом використані: текстовий редактор Word, табличний процесор ms exсel, презентаційна система Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer 22. 2920. 0000 30,38kb. 1 стр.

Інтенсифікація суспільного виробництва та підвищення його ефективності великою мірою залежить від якості управлінських рішень
Загалом її можна охарактеризувати як сукупність відомостей, пов’язаних з функціонуванням і управлінням економікою, тобто плануванням, обліком, контролем, регулюванням і стимулюванням 312kb. 2 стр.

1 Відділ організації праці та заробітної плати самостійний структурний підрозділ з підпорядкуванням заступнику директора об’єднання з виробництва
З метою підвищення рівня нормування праці, більш чіткого вирішення питань організації заробітної плати і поліпшення роботи з персоналом 18,55kb. 1 стр.

В економічно розвинених країнах значно зростає роль науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності людини в суспільному виробництві
У нашій державі впровадження нематеріальних активів у процес виробництва набуває першочергового значення для подальшого ефективного розвитку економіки на ринкових засадах 165,08kb. 1 стр.

З переходом до ринкової економіки проблема оцінки об'єктів обліку набуває все більшого значення для всіх учасників ринку
З переходом до ринкової економіки проблема оцінки об'єктів обліку набуває все більшого значення для всіх учасників ринку. Це пов'язано з тим, що оцінка дає можливість визначити те, чим володіє власник 204,06kb. 1 стр.

Шановний Клієнте! Дякуємо, що Ви зацікавилися конференцією «Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в 2011 році. Практичний аспект»
Дякуємо, що Ви зацікавилися конференцією «Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в 2011 році. Практичний аспект». Просимо приділити декілька хвилин Вашого часу для заповнення анкети реєстрації 29,19kb. 1 стр.


Золочівська районна державна адміністрація відділ освіти
Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення обов’язків працівників відділу освіти та його служб 586,8kb. 4 стр.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" Зміст документу міністерство фінансів україни наказ
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року n 1706 115,75kb. 1 стр.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, наказую 138,11kb. 1 стр.

3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
Вимоги: 1 строга докумениальність 2 своєчасність 3 точність, об’єктивність та достовірність 4 простота, ясність та доступність 5 економічність при веденні б о 895,13kb. 7 стр.

Розрахунок за середньозваженою собівартістю за формулою
Вказати які методи оцінки запасів при списанні передбачені чинною нормативною базою 48,16kb. 1 стр.


Тема курсової роботи, яку я
Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерсь­кого обліку, його технічної оснащеності 989,12kb. 4 стр.

Інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності
Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі 37,3kb. 1 стр.

Вихідний № у страхувальника
Особи, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 91,11kb. 1 стр.

Рибна галузь має важливе значення для економіки України. Однак у рибному господарстві спостерігається спад обсягів виробництва та зниження його потенціалу
Актуальність теми. Рибна галузь має важливе значення для економіки України. Однак у рибному господарстві спостерігається спад обсягів виробництва та зниження його потенціалу. Руйнування внутрішньогалузевих зв’язків обумовили зміни у господарську 405,15kb. 3 стр.

В умовах ринку підприємства розглядають інформацію в якості цінного ресурсу, який необхідно зберігати, використовувати та захищати як будь-який інший вид власності
З метою отримання інформації, необхідної для виробничої та господарської цілей, підприємство створює бухгалтерську інформаційну систему, що розглядається як суттєвий інструмент управління роботою підприємства в ринкових умовах 166,4kb. 1 стр.

Вивчення структури управління організацією і розроблення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством у сучасних умовах
Вивчення особливостей функціонування підприємства заданого профіля на засадах завдання і наведених органіграм 140,58kb. 1 стр.


следующая страница